Przedsiębiorstwo Budowlane DOM
Adres biura:
ul. Fabryczna 2
72-010 Police
Trwałość wyrobów izolacyjnych z poliuretanu
W ostatnich latach znacznie wzrosła potrzeba posiadania dokładniejszych wyników badań dot. trwałości wyrobów budowlanych, głównie ze względu na zainteresowanie kosztami cyklu życia i analizą cyklu życia. Dotyczy to szczególnie wyrobów izolacyjnych, które są przeznaczone do zminimalizowania wymiany ciepła przez obudowę budynku.

Nie tylko odgrywają kluczową rolę w określeniu kosztów fazy eksploatacji budynków (zużycieenergii), ale często są zintegrowane z obudową budynku i z tego powodu trudno je wymienić. Mając na uwadze wymienione powyżej potrzeby rynku i budowę zaufania w łańcuchu dostaw, PU Europe poprosiła Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. (Instytut Badawczy Izolacji Cieplnej) (FIW, Monachium) o ocenę liczących dziesiątki lat próbek PU z istniejących budynków pod względem:

  • Przewodności cieplnej
  • Wytrzymałości na ściskanie
  • Zawartości wilgoci
  • Zmian wymiarowych i integralności płyt izolacyjnych

Próby te pokazały, że po dekadach użytkowania zbadane płyty izolacyjne PU pozostają w pełni funkcjonalne i wciąż wykazują wszystkie deklarowane na początku wartości i właściwości użytkowe. W badanych próbkach nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ani defektów. Zapewnia to planistom, projektantom i właścicielom cenne gwarancje długotrwałego zachowania właściwości użytkowych wyrobów izolacyjnych z PU (PUR/PIR) w budynkach i pozwala na dokładniejsze oszacowanie przyszłego zapotrzebowania budynków na energię.

Zapraszamy równiez do zapoznania się z naszą oferta na pompy ciepła.

Data Publikacji: 25-02-2013, 2:50:54 Źródło artykułu: sipur.pl

Copyright © 2013 PIANKANATRYSKOWA.PL