Przedsiębiorstwo Budowlane DOM
Adres biura:
ul. Fabryczna 2
72-010 Police
Poliuretan - produkt dla budownictwa
Spienione tworzywa poliuretanowe są obecne na rynku izolacji budowlanych od wielu lat. Poza budownictwem są cenione także w innych branżach – np. jako bardzo dobry materiał do wytwarzania kształtek, elementów ozdobnych lub konstrukcyjnych. Poliuretanowe spody obuwnicze uchodzą za jedne z najlepszych na rynku. Do grupy poliuretanów spienianych należą również kleje bezrozpuszczalnikowe, tworzące spoiny o szeroko regulowanej elastyczności. Wszystkim tym zaletom związanym z uniwersalnością stosowania spienionychtworzyw poliuretanowych towarzyszy cecha wyróżniająca te tworzywa spośród innych: niezwykle łatwe i nieuciążliwe dla środowiska ich otrzymywanie i przetwarzanie.

Spieniony poliuretan otrzymywany jest najczęściej za pomocą tzw. systemu poliuretanowego, będącego zestawem dwóch lub więcej komponentów, które w wyniku ich mieszania reagują chemicznie i dają w rezultacie żądane tworzywo. Najczęściej stosowany jest układ dwuskładnikowy A + B, przy czym składnik A to mieszanina tzw. polioli (oligoeteroli i oligoestroli), katalizatorów, stabilizatorów, środków pomocniczych oraz substancji spieniającej (poroforu).

Składnik B natomiast to tzw. składnik izocyjanianowy, zawierający najczęściej homologi MDI (diizocyjanianu difenylometanu) bądź – w specyficznych zastosowaniach – TDI (diizocyjanian toluenodiylu). Najważniejsze jest to, że otrzymanie pianki z takiego systemu jest bardzo proste i nie wiąże się z dużą energochłonnością. Piankę można otrzymać nawet poprzez ręczne mieszanie składników systemu (za pomocą mieszadła wysokoobrotowego). Wielu przetwórców wciąż stosuje ręczne wytwarzanie poliuretanu, co przy odpowiednim doświadczeniu pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych wyrobów.

Data Publikacji: 25-06-2012, 21:10:47 Źródło artykułu: www.sipur.pl

Copyright © 2013 PIANKANATRYSKOWA.PL