Przedsiębiorstwo Budowlane DOM
Adres biura:
ul. Fabryczna 2
72-010 Police
KONTAKT

Przedsię™biorstwo Budowlane DOM Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2
72-010 Police

NIP: 851-286-40-15
REGON:812684501

GSM: +48 502 631 686
GSM: +48 508 281 278

Centrum Źródeł Odnawialnych
ul. Fabryczna 2
72-010 Police


KRS 0000201869
XIII Wydział‚ Gospodarczy
KRS Sądu Rejonowego
w Szczecinie


Kapitał‚ zakł‚adowy:
50 000 PLN

LOKALIZACJA W GOOGLE MAPS

Copyright © 2013 PIANKANATRYSKOWA.PL